Kết nối giao thương

Theo Bộ Công Thương, để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng thời làm tiền đề để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô năm 2021 của Chính phủ, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, công ty, các hiệp hội ngành hàng sớm có kế hoạch sản xuất, kinh doanh, các phương án xử lý các biến động bất thường của thị trường.

Mặt khác, cần theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hoá, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động tăng giá cao trên địa bàn thời gian qua để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hoặc trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Kế hoạch nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm 2020 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; gắn công tác bình ổn thị trường với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.

Qua đó, nắm bắt cung cấp thông tin thị trường, định hướng, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, chuẩn bị tốt nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nguồn: Hình ảnh từ Công ty TNHH Top Apec.

Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng thời tạo tiền đề thực hiện các mục tiêu kinh tế năm 2021 của tỉnh, Top Apec luôn chủ động nguồn hàng và đáp ứng nhu cầu khách hàng sản phẩm tốt nhất với giá cạnh tranh.

Nguồn: Internet